Muay Thai Boxen

Het Muay Thai is niet alleen een perfecte zelfverdedingssport, maar is ook zeker perfect om aan de conditie en gezondheid te werken.

De geschiedenis van het Muay Thai boxing is sterk verbonden met de historie van Thailand zelf.
De Thai trotseerden vele gevaren en voerden vele oorlogen, maar zijn nooit door een buitenlandse mogendheid onderworpen. Door hun kennismaking met vele verschillende volkeren bereikte hun kennis van de martial art een zeer hoog niveau. Niet alleen werden de Thaise krijgers getraind in het gebruik van allerlei wapens, zij  ontwikkelden ook een zeer sterk systeem van ongewapend vechten. Dit gevechtssysteem is opgebouwd uit vele andere op hun trektochten gevonden technieken, kunsten, die uitgebreid werden met eigen inzichten en ervaringen.

Enkele eeuwen geleden gebruikte men het Muay Thai boxing om het leger in conditie te houden omdat er geen oorlogen meer waren. Het werd een deel van de opleiding en vrijetijdsprogramma.
Door de nauwe contacten tussen militairen en burgers kwam de kennis van het Muay Thai ook binnen het bereik van de gewone burgers, die een competitiestrijd met de militairen aanbonden.
Koning Pra Chao Sua schreef hierover een boek dat tot op de dag van vandaag nog steeds als een soort bijbel in het Muay Thai boxing wordt beschouwd.
De regels van het Muay Thai boxing waren simpel, maar direct. Er werd gevochten met omwikkelde handen. Deze omwikkeling of omtaping kon bestaan uit paardenleer of lappen van katoen of van een ander soort textiel, gedoopt in een bad van lijm met zand of glas.
De wedstrijden kenden geen tijdslimiet. Er werd net zo lang gevochten tot één van de boksers ging bloeden. Op dat moment bepaalde de scheidsrechter of het gevecht beëindigd werd of dat men doorging.
Het Muay Thai was geheel compleet, d.w.z. inclusief alle worpen, stoten enz, het Muay Thai staat bekend om zijn vernietigende knie en elleboog stoten.
Er bestonden geen gewichtsklassen en iedereen moest zich met iedereen meten. Dat er op die manier doden vielen was uiteraard de consequentie van dit systeem, Het Muay Thai boxing werd in 1930 radicaal veranderd en aangepast aan de in de Westerse wereld geldende regels zodat het over de gehele wereld als tak van sport (kickboksen) erkend en beoefend kon worden. Veel originele harde technieken uit het Muay Thai zijn in Kickbokswedstrijden niet toegestaan. Ook bij de populaire K-1 wedstrijden mogen bijvoorbeeld officieel geen ellebogen naar het gezicht worden gemaakt en is het clinchen beperkt. Nadat de regels zodanig waren aangepast bleef er van het originele Muay Thai boxing niet veel meer over.