Wat is kyusho jitsu

Wat is Kyusho Jitsu?

Kyusho-Jitsu is gericht is op het aanvallen van vitale lichaamspunten.
Deze punten worden ook in Oosterse genezingsmethoden gebruikt, hier worden ze ook wel drukpunten of acupunctuur punten genoemd. Kyusho-Jitsu kan daarom omschreven worden als de toepassing van de acupunctuur in de krijgskunsten.
Het is een studie van de vitale lichaamspunten met als doel de Martial Art technieken effectiever te maken. Men leert in welke richting, volgorde en intentie de punten geraakt moeten worden. De drukpunten worden op een dusdanige manier aangevallen dat onderliggende meridianen, zenuwen, spieren, bloed en energie gemanipuleerd kunnen worden met als doel het lichaam te verzwakken. Dit kan vervolgens leiden tot bewusteloosheid of zelfs de dood.
Let op! Het kunnen benoemen van alle drukpunten op het lichaam maakt iemand nog geen Kyusho-Jitsu beoefenaar maar meer een acupuncturist en dat zijn 2 verschillende dingen.
Een belangrijk element in het Kyusho-Jitsu is de studie naar wat de reactie van het lichaam op een aanval of manipulatie van deze punten is.
Het vergaren van deze kennis over de anatomie van de mens is een belangrijk deel van Kyusho-Jitsu en een studie op zich. In plaats van gebruik te maken van kracht, gebruikt men de kennis van het menselijk lichaam om een tegenstander te controleren of overmeesteren. Zonder de juiste kennis en begrip van het menselijk lichaam kunnen Kyusho-Jitsu en Dim Mak niet werken.
Het Kyusho-Jitsu / Dim Mak kent geen blokkering van een aanval.
Alle technieken worden gezien als aanvallen op drukpunten. Het doel is met minimale energie iemand onder controle te krijgen of bewusteloos te maken. Er is dus geen kracht voor nodig allen maar kennis en concentratie(focus), dus zelfs de kleinste persoon kan deze methode gebruiken Kijk voor filmpjes onder ‘video’s.

Afkomst Kyusho-Jitsu
Kyusho-Jitsu is afkomstig uit het voormalig India en is eeuwen lang in het geheim overgedragen. Deze geheime kunst wordt Marma-Adi genoemd. Marma-Adi is gebaseerd op het aanvallen van 108 vitale punten. Ook de Chinese Martial arts werden beïnvloed door Martial arts uit India. In China ontstond de “108-vorm”, een vorm met 108 aaneengesloten houdingen die alle drukpunten in kaart bracht en hoe ze te activeren. Deze vorm werd “H’ao Ch’uan” genoemd en bevatte twee onderdelen “Dim Mak” en “Chin Na”

** Dim Mak (of Dim hsueh): de kunst van het aanvallen van de vitale drukpunten en staat in relatie tot Kyusho-Jitsu.Chin Na: de kunst van het manipuleren van gewrichten en staat in relatie tot Tuité-Jitsu . Later werd deze Martial art “Tai Chi Chuan” genoemd.

Tuité-Jitsu
Tuité-Jitsu is de kunst van het manipuleren van gewrichten. In deze kunst worden drukpunten gebruikt om gewrichten te controleren of te verzwakken met het doel ze kwetsbaar te maken.
Tuité-Jitsu en Kyusho-Jitsu zijn onafscheidelijk van elkaar, omdat Kyusho-Jitsu aanvallen op punten de mogelijkheid creëren voor Tuité-Jitsu gewrichtsmanipulatie. De gewrichtsmanipulatie van Tuité-Jitsu biedt weer openingen voor aanvallen (slagen) naar blootgestelde drukpunten.
Kyusho-Jitsu en Tuité-Jitsu zijn de kunsten achter Ryukyu-Kempo (de martial art waar karate van afstamt).