KJ in de Martial Arts

Kyusho Jitsu in de Martial Arts

Kyusho-Jitsu kan gezien worden als de kunst achter de krijgskunsten. Het zit in iedere martial art verborgen (zoals Karaté, Taekwondo, Tai Chi Chuan enz). Kyusho-Jitsu is een aanvulling op deze martial arts om technieken nog effectiever te maken.
De meesters van die krijgskunsten wisten al hoe ze zich moesten verdedigen tegen een aanval. Daar hadden ze geen Kyusho-Jitsu voor nodig. Maar zoals alles in het leven is ook de martial art aan de evolutie onderworpen. De meesters zochten naar efficiëntere en effectievere manieren om grotere en sterke vijanden uit te kunnen schakelen in een directe confrontatie. Ze zochten naar manieren om minder kracht te hoeven gebruiken.
Zodra de meesters de kennis van Kyusho-Jitsu kregen gingen ze hun slagen en schoppen op deze punten richten om hun technieken effectiever te maken. Deze donkere zijde van de martial art werd ook wel de “Black art” genoemd.
Kyusho-Jitsu zit in alle martial arts verborgen en is in het geheim overgedragen door middel van Kata’s, vormen en orale instructie. Maar ook veel stijlen die geen vormen lopen zoals Aikido, Jeet-Kune-Do, enz. bevatten hebben deze kennis in hun technieken verwerkt.
De verborgen Kyusho-Jitsu technieken in (karate) Kata’s:
Helaas heeft 99% van alle “Martial Arts scholen” (of misschien beter gezegd sportscholen) nog niet de kennis van wat drukpunten kunnen doen voor hun Martial Art.
Vaak worden technieken in Kata’s aangezien als het blokken van een trap of stoot. De werkelijke betekenis van de techniek in een Kata is meestal een klem techniek, die het breken van een nek of bijvoorbeeld een knock-out tot gevolg heeft bij de juiste toepassing.
De verborgen Kyusho-Jitsu technieken in grondgevechten en/of klemtechnieken:
Hetzelfde geldt voor vele Martial Arts die gebruik maken van grond- en of klemtechnieken. In veel gevallen werken deze klemmen ook en doen ze veel pijn. Ze kunnen echter veel effectiever worden door de hand op een drukpunt te leggen en dit drukpunt op de juiste manier, in de juiste richting, met de juiste druk aan te zetten. Het verschil is in vele gevallen enorm en het wordt vrijwel onmogelijk om aan zo’n techniek/pijn te ontsnappen.