KJ in de praktijk

Kyusho Jitsu in de praktijk

Vraag aan een willkeurige persoon op straat of hij/zij zelf ooit met geweld is geconfronteerd danwel iemand kent die hiermee is geconfronteerd en hij/zij zal (helaas) vrijwel altijd met ‘ja’ antwoorden. De maatschappij heeft zich gedurende vele eeuwen steeds verder ontwikkeld, maar het aantal gewelddadige conflicten lijkt er niet minder (heftig) op geworden. Wat dat betreft is er vaak sprake van een schijnzekerheid, waarbij in grote steden camara-toezicht bijvoorbeeld hooguit kan dienen voor identificatie van een dader achteraf, maar hem vaak op geen enkele wijze remt in zijn kwade bedoelingen. Tot op de dag van vandaag lezen we vrijwel dagelijks in de kranten over voorvallen variërend van een ‘simpele tasjesroof’ of een cafe-ruzie tot massale gewapende conficten op grote schaal tussen hele bevolkingsgroepen of landen met alle denkbare ‘straat-varianten’ als overvallen, ontvoering , verkrachting, gijzeling, moord en doodslag er tussenin.

Daarnaast lopen veel mensen beroepshalve nog een veel groter risico om met geweld in aanraking te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan militairen, politie, marechausse & douane, medewerkers van beveiligingsbedrijven, maar ook bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn bij het openbaar vervoer of in de zorgsector. Voor deze groep in het bijzonder kan kyusho-jitsu van grote toegevoegde waarde zijn, vanwege de grotere kans op levensbedreigende situaties waarin zij zich mogelijk kunnen bevinden, terwijl zij zelf gebonden zijn aan (gewelds-) instructies en –regels. In een normale toepassing van Kyusho-Jitsu kan een aanvaller immers sneller volledig onder controle worden gebracht of bijvoorbeeld zelfs een knock-out worden toegebracht, zodat men genoeg tijd heeft om uit een gevaarlijke situatie te ontsnappen zonder de tegenstander onnodig zwaar te hoeven beschadigen.
Op straat worden in principe geen revival technieken gebruikt om een tegenstander direct te herstellen. In dit soort gevallen houdt de aanvaller er in het ergste geval een behoorlijke hoofdpijn aan over voor een aantal dagen.

Uiteindelijk blijkt Kyusho-Jitsu in de juiste handen de meeste technieken veiliger te maken. Tenminste voor toepassing in onze huidige tijd, waar we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in het verdedigen van onszelf en niet in het verminken of doden van onze tegenstander.
Het is mogelijk om een dodelijke combinatie van Kyusho-Jitsu technieken op de aanvaller af te vuren. Hiervoor moet de kennis, intentie en ervaring van de leerling enorm groot zijn. Dit soort mensen kennen het gevaar en hebben vaak de beheersing om de lijn tussen leven en dood niet te overschrijden.