KJ graduaties

Kyusho Jitsu Graduaties
In het Kyusho-Jitsu zijn gekwalificeerde en gecertificeerde instructeurs schaars. De I.K.F. heeft een graduatie systeem ontwikkeld om de kwaliteit van de Kyusho-Jitsu instructeurs en leerlingen te waarborgen. Hiermee streeft de federatie naar het waarborgen van een juiste en veilige toepassing van de Kyusho-Jitsu technieken.
Er is een mogelijkheid voor alle I.K.F. leden om een Kyusho-Jitsu graduatie te behalen. In verband met de kwaliteitsbewaking staan de levels en de exameneisen onder toezicht van de raad van bestuur. Hierdoor blijft de kennis gelijk, ongeacht bij welke school men traint.
Ieder Individu kan aangeven dat hij/zij klaar is voor een volgende graduatie. De minimum eis is echter dat de leerling de minimale trainingstijd heeft doorlopen en de examen eisen kan demonstreren.
Examens kunnen gedaan worden op seminars en bij aangesloten I.K.F scholen met bevoegde instructeurs(als er geen instructeur in de buurt woont kan je ook video’s opsturen, alleen level 5 / 9 en hoger moeten persoonlijk getoond worden). Zie voor meer informatie over de examens de bijgevoegde schema’s van de:
1. 10 basis levels
2.   3 basis instructeurs levels
3.   3 master instructeurs levels

Na elk behaald level ontvangt de examen kandidaat een certificaat. Tot level 10 wordt er met speciale Badges gewerkt die het onderscheid maken tussen deze levels.
De examen eisen worden aan alle I.K.F. leden kenbaar gemaakt en de vereiste technieken worden onderwezen door aangesloten I.K.F. scholen, op seminars of via dvd’s. De informatie wordt verstrekt naar mate men groeit in de verschillende levels.
10 basis levels
Er zijn 10 basis levels die doorlopen kunnen worden. Deze 10 levels zijn voornamelijk op techniek en kennis van punten gericht. Na het behalen van basis level 10 krijgt de leerling zijn lesbevoegdheid.
Leden level schema & Graduatie kosten

Level Gemiddelde trainingstijd Examencommissie Graduatie kosten
1 18 uur Kyusho-Jitsu basis instructeur van sportschool €20,00
2 18 uur Kyusho-Jitsu basis instructeur van sportschool €20,00
3 18 uur Kyusho-Jitsu basis instructeur van sportschool €20,00
4 36 uur Kyusho-Jitsu basis instructeur van sportschool €30,00
5 36 uur Kyusho-Jitsu master instructeur van sportschool €30,00
6 36 uur Kyusho-Jitsu master instructeur van sportschool €30,00
7 54 uur Kyusho-Jitsu master instructeur van sportschool €60,00
8 54 uur Kyusho-Jitsu master instructeur van sportschool €60,00
9 54 uur Kyusho-Jitsu master instructeur van sportschool €60,00
10 108 uur Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur €100,00

Indien er geen I.K.F. basis instructeur of master instructeur les geeft in de sportschool, moet de leerling:
1. examen doen bij een andere sportschool die aangesloten is bij de I.K.F. met een bevoegde I.K.F. basis of master instructeur
2. Of examen doen bij Leeroy Röder in de sportschool of tijdens een seminar.
3 basis instructeurs levels
Er zijn 3 basis instructeurs levels die doorlopen kunnen worden. Deze 3 levels zijn voornamelijk kennis gericht en gaan dieper op punten in. Na het behalen van het basis instructeurs level 1 krijgt de instructeur:
1. De bevoegdheid om examens af te nemen tot en met level 4

Level Gemiddelde trainingstijd Examencommissie Graduatie kosten
1 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 120,00
2 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 120,00
3 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 120,00

3 master instructeurs levels
Er zijn 3 master instructeurs levels die doorlopen kunnen worden. Deze 3 levels zijn voornamelijk gericht op energie transformatie en Kia-Jitsu gericht. Na het behalen van het master instructeurs level 1 krijgt de instructeur:
1. De bevoegdheid om examens af te nemen tot en met basis level 9.

Level Gemiddelde trainingstijd Examencommissie Graduatie kosten
1 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 150,00
2 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 150,00
3 Leeroy Röder en minimaal 2 leden van de raad van bestuur € 150,00

Aandachtspunt bij het afnemen van de examens:
Het juist beoefenen van Kyusho-Jitsu vereist veel kennis van de Martial Arts en van het menselijk lichaam. De I.K.F. is een jonge organisatie en het Kyusho-Jitsu in Europa staat nog in de kinderschoenen. Het instructeurs kader moet nog groeien. Het is hierdoor mogelijk dat een aangesloten sportschool nog geen Kyusho-Jitsu basis- of master instructeur in dienst heeft.
Om er zeker van te zijn dat het Kyusho-Jitsu op de juiste en veilige manier wordt beoefend zal Leeroy Röder de examens voor deze scholen afnemen, totdat de eigen leraar het juiste niveau heeft bereikt om examens af te nemen.
Let daarom op!
Ieder examen dat afgenomen is door een leraar die niet-erkend is door de I.K.F. is niet geldig.